ARIS3000

更新:2020-9-16 13:40:40      点击:
  • 品牌:   SoundMetrics
  • 型号:   EXP3000
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍

新一代高清识别声纳。即便是在非常浑浊的水中,用户也可以得到超乎想象的成像效果。低功耗,这使得ARIS 可以理想的集成到ROV 及AUV上。ARIS 具备高可靠性,具备密封的镜头及内置调焦驱动,几乎不需要维护。
      ARIS Explorer 3000应用区域广泛,包括零可见度的水域,从北极到赤道都可以应用。

系统特点: 

结构紧凑便携

可靠耐用

以太网通讯

基于Windows的操作软件

实时数据显示、控制及记录

内置罗经和深度传感器

可选云台(Pan&Tilt)
探测模式 

工作频率                                      1.8MHz

波束角                                         0.3°(水平)×14°(垂直)

声源级(平均)                             200—206dB 1uPa @ 1m(TBD)

有效量程                                      15m

识别模式

工作频率                                      3.0MHz

波束角                                         0.2°(水平)×14°(垂直)

声源级(平均)                             200—206dB 1uPa @ 1m(TBD)

有效量程                                      5m  

其他

波束数                                         128或64 

波束间隔                                      0.25° 

水平视野                                      30° 

最大帧率(128个波束)                  4—30帧/秒 

最大帧率(64个波束)                    8—30帧/秒 

最小探测距离                                 0.7m 

纵向分辨率                                    3mm—10cm 

脉冲长度                                       4us-100us 

聚焦                                             0.7m至最大量程 

功耗                                             15W 

空气中重量                                    5kg 

水中重量                                       2kg 

尺寸                                             26cm×16cm×14cm 

耐压深度                                       300m 

数据传输                                       以太网 

最大电缆长度(以太网)                      150m 
Aris Explorer 3000标准配置 

◆ 声纳主机             ◆ 软件 

◆ 电缆(15米)          ◆ 操作手册  

◆ 甲板接线盒          ◆ 运输箱  

Aris Explorer 3000选件 

◆ X2云台(Pan & Tilt)          ◆ 集束镜头(1°,3°,8°)         ◆ 发散镜头(28°)

更多产品